20.06.2022

Teksti on alunperin julkaistu Oulun Energian blogissa 17.6.2022.

Oulun Energian ja Oulun Kärppien pitkä yhteistyö näkyy konkreettisesti Oulun Energia Areenalla Raksilassa. Yhteistyö ja tavoitteet ovat kuitenkin paljon pintaa syvemmällä. Molemmat haluavat toimia vastuullisina suunnannäyttäjinä ja pyrkiä tekemään ympäristöstään paremman omalla toiminnallaan. Haastattelimme yhdessä toteuttamamme Emme kiusaa -liikuntapäivän teemaan liittyen Oulun Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäkeä, joka avasi omia näkemyksiään valmentamisesta sekä arvoihin perustuvasta toiminnasta Kärpissä.

Oulun Energian, Oulun Kärppien ja AC Oulun yhdessä toteuttama Emme kiusaa -liikuntapäivä kokosi 10.6.2022 yhteen lähes 200 lasta ja nuorta liikkumaan ammattipelaajien opastuksella Heinäpään ja Raksilan urheiluhalleihin. Emme kiusaa -viestin takana on organisaatioiden yhteinen tavoite edistää paikallisten ihmisten hyvinvointia ja puhua kiusaamisen vastaisuuden puolesta.

Vastuullinen suunnannäyttäjä ja puolen Suomen joukkue

Tänä vuonna Kärppien toiminnassa korostuu kaksi tärkeää arvoa – välittäminen ja kilpailullisuus. ”Olemme koko joukkueen ja seuran osalta sitoutuneet noudattamaan valittuja arvoja kaikessa tekemisessämme. Arvot näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme esimerkiksi, miten kohtelemme toisia, miten teemme toisistamme parempia pelaajia ja millä tavoin näyttäytyy joukkue ensin -mentaliteetti. Tätä kautta muodostuu toisten arvostaminen niin joukkueessa kuin sen ulkopuolellakin”, Oulun Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki summaa.

Kiusaamista tai syrjintää ei hyväksytä seurassa millään muotoa. Juniorijoukkueissa on tehty paljon töitä esimerkiksi sen eteen, että kärppäpelaajat toimivat koulussa kiusaamista vastaan – eivät hyväksy sitä ja huolehtivat että siihen puututaan.

Lauri Marjamäen valmennuksessa korostuvat Kärppien arvot – välittäminen ja kilpailullisuus.

”Meillä on koko Pohjois-Suomen yhteisenä joukkueena tärkeää ymmärtää, millainen vaikutus esimerkillämme on ympäristöömme. Tämä luo meille mahdollisuuden edistää meille tärkeitä asioita mutta samalla se antaa valtavan vastuun toimia oikein. Haluamme kaikella toiminnallamme viestittää, että jokainen voi olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi juuri sellaisena, kun on. Näitä asioita on edistetty pelaajien keskuudessa esimerkiksi keskustelujen ja pohtimisen kautta. Suomestakin löytyy paljon esimerkkejä, mihin kiusaaminen voi pahimmillaan johtaa”, Marjamäki toteaa.

Älä kiusaa -teema on vahvasti esillä Kärppien junioritoiminnassa, mutta sitä ei unohdeta liigajoukkueessakaan. Marjamäki korostaa arvostusta jokaista eri ammattiryhmää kohtaan ja kyseenalaistaa vahvasti statukseen perustuvan eriarvoisen kohtelun. Hän toivoo, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla ammatista tai taustasta huolimatta. ”Esimerkiksi minä olen vain hurahtanut jääkiekkoon ja teen sitä ilolla ja palolla. Se ei oikeuta minkäänlaisiin erityisoikeuksiin elämässä”.

Elämisen taidot tulevat valmennuksessa ensimmäisenä

Marjamäen työ kostuu karkeasti kolmen eri osa-alueen valmentamisesta, joita ovat elämisen taidot, urheilutaidot ja pelitaidot. Valmentajana Marjamäki haluaa pelaajien miettivän aina ensimmäisenä elämisen taitoja, johon kuuluu esimerkiksi jokaisen vastuu omasta urheilijaurastaan. Hän haluaa saada pelaajat tiedostamaan omat vahvuutensa ja ymmärtämään mistä itseluottamus sekä itsetunto koostuvat ja miten niitä kehitetään.

28-vuotisen valmentajauran aikana Marjamäen valmentamisfilosofia on kehittynyt kohti kokonaisvaltaista valmentamista. ”Aloitin valmentamisen 17-vuotiaana oikeana teknistaktisena nörttinä. Urani aikana olen huomannut, mikä asiat ovat oikeasti tärkeitä. Olen pohtinut paljon, miten nämä asiat saadaan osaksi valmennusta sekä jokapäiväistä tekemistä”.

Tästäkin syystä urheilutaidot ja pelitaidot tulevat Marjamäen valmennuksessa vasta elämisen taitojen jälkeen. ”Urheilutaidoissa korostuu se, millaista on olla huippu-urheilija ympäri vuorokauden. Mikä on ravinnon, vuorokausirytmin ja unen merkitys palautumisen sekä kehittymisen kannalta. Kun näissä asioissa pääsemme eteenpäin, kehitymme pelaajina ja joukkueena”.

Elämisen taidot tulevat hyvin esille myös junioritoiminnassa, jolla on tärkeä rooli nuorten kasvattamisessa. ”Eräiden tutkimusten mukaan 13–15-vuotiaat nuoret viettävät vanhempiensa kanssa aikaa vain kymmenisen minuuttia päivässä. Kun tätä mietitään seuratasolla, on meillä iso vastuu luoda turvallinen, välittävä ja kannustava ilmapiiri sekä antaa parhaat mahdolliset eväät elämään jokaiselle seuratoiminnassa mukana olevalle lapselle ja nuorelle”, Marjamäki toteaa.

Työn merkityksellisyys on muutakin kuin lukemat tulostaululla

Valmentaja on jatkuvan arvioinnin kohteena niin tulostaululla kuin lehtienkin palstoilta. Oikeat palautekanavat on Marjamäen mukaan löydettävä itselle merkityksellisistä asioista. ”Ehdottomasti paras palautekanava on yksittäisten urheilijoiden rehellinen palaute. Aina kun vanha tai nykyinen pelaaja tulee kertomaan merkityksestäni hänen uralleen tai kokemuksestaan pelata osana joukkuettani – tekevät ne työstäni aivan uudella tavalla merkityksellistä”.

Kehittyminen ja voittaminen ovat stereotyyppisesti onnistumisen mittareita. Marjamäelle osa valmentamisesta syntyvää onnistumista on, kun hän näkee joukkueensa kasvavan kauden mittaan. ”On antoisaa nähdä, miten kaikki alkaa toimimaan kuten olen visioinut ennen kauden alkua. Kun asiat siirtyvät omasta puheestani joukkueen yhteiseksi tekemiseksi sekä osaksi joukkueen luonnetta”.

Moraali luo pohjan tekemiselle

Ammattiurheiluun liittyy paljon eettismoraalisia kysymyksiä, joita Marjamäki jatkuvasti pohtii. ”Onko voittaminen kaikki kaikessa ja mitä me olemme esimerkiksi valmiita tekemään voittamisen eteen? Mitkä ovat oman valmennusfilosofiani arvot, moraali ja motivaatio. Miten ne näyttäytyvät omassa toiminnassani?”

Moraali ja eettisyys korostuvat myös Marjamäen toiveissa kiinnittää huomiota siihen, miten me yhteiskuntana puhumme ja kirjoitamme urheilusta. ”Urheilu on positiivinen ja yhdistävä asia. Silti kirjoitamme siitä pääasiassa negatiiviseen sävyyn. Voisimmeko nähdä asioita positiivisemmassa valossa ja tuoda niitä julkisuuteenkin näin?”

Kärpät kasvattaa, huolehtii ja kannustaa liikkumaan

Urheiluseurana Kärpillä on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. ”Isossa kuvassa ehkäisemme sydän- ja verisuonitauteja, opetamme urheilullista elämää ja teemme kasvatuksellisesti merkittävää työtä”, toteaa Marjamäki.

Emme kiusaa -tapahtuman pukuhuonekierroksella osallistujilla riitti kysyttävää kärppäpelaajilta.

Joukkueurheilu antaa valmiuksia ja taitoja myös pitkälle urheilu-uran sekä harrastuksen jälkeiseen elämään. Joukkueessa opitaan muun muassa arvostamaan toisia, ryhmätyöskentelytaitoja, kannustamista, voittamista ja häviämistä yhdessä. Henkiselle kasvulle on hyvä tila ja tukena on aina tiimi, johon voi luottaa.

”Esikuvamme avulla pyrimme edistämään hyvää elämää ja liikuttamaan ihmisiä. Tietenkin huippu-urheilujoukkueena tavoitteenamme on voittaa sekä luoda tunteita. Karrikoidusti tarjoamme ihmisille sirkushuveja – voittoja ja tappioita”, Marjamäki naurahtaa.