31.08.2021

Oulun Kärpät -konsernin muodostavat urheiluliiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Oulun Kärpät Oy sekä tapahtumaliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Qstock Oy. Työvoimavuokrausta harjoittavan Työtahti Oy:n osakekanta myytiin tilikauden aikana. 

Covid-19 koronavirusepidemia ja siitä johtuneet viranomaisten määräämät kokoontumisrajoitukset varjostivat koko tilikautta aiheuttaen merkittävää vahinkoa emoyhtiön urheiluliiketoiminnalle ja lisäksi kesän 2020 Qstock -festivaalia ei voitu järjestää lainkaan.  Näiden seurauksena konsernin liikevaihto supistui 16,4 miljoonasta eurosta 7,0 miljoonaan euroon ja konsernin liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Oulun Kärpät –konsernin tase ja rahoitusasema ovat kuitenkin edelleen erittäin vahvat. Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 63 % ja emoyhtiön 74 %. Konsernitaseen loppusumma oli 9,4 miljoonaa euroa, josta rahojen ja pankkisaamisten osuus 4,5 miljoonaa euroa eli lähes 48 %.

Konsernilla oli tilikauden aikana vakinaisessa työsuhteessa keskimäärin 98 henkilöä. Vakituiselle henkilöstölle maksettiin palkkoja yhteensä 5,1 miljoonaa euroa, minkä lisäksi konserni tarjoaa tilikauden aikaisissa ottelu-, viihde- ja muissa tapahtumissa merkittävän määrän työmahdollisuuksia alueen nuorille.

Tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä ei ole voimassa kokoontumisrajoituksia ja kesän 2021 Qstock -festivaali pystyttiin järjestämään jälleen loppuunmyytynä, joten lähtökohdat alkaneelle kaudelle ovat varovaisen positiiviset.

Oulun Kärpät haluaa kiittää henkilökuntaansa, kaikkia kannattajia, yhteistyökumppaneita ja kaikkia muita yhteisön jäseniä, jotka ovat olleet tukemassa Kärppä-perhettä vaikealla kaudella 2020 – 2021. Pohjoisen yhteisön tuki on ollut korvaamatonta haastavina aikoina, ja se mahdollisti sen, että Kärpät on pystynyt panostamaan alkavaan kauteen normaalein taloudellisin resurssein.