08.08.2023

Oulun Kärpät Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.8.2023 kello 17.00 Ravintola Roudassa Oulun Energia Areenalla.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitilaisuus alkaa klo 16.30.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;

Kokouksessa on:

Esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

Päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

Valittava

8. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
9. tilintarkastajat.

Informaatio

Jäljennös tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävänä 22.8.2023 klo 10.00 alkaen yhtiön toimistolla osoitteessa Urheilukatu 5 A, 90130 Oulu. Osakkeenomistajille lähetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.8.2023 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 22.8.2023 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Urheilukatu 5 A, 90130 Oulu, puhelimitse numeroon (08) 815 5700 tai sähköpostitse osoitteeseen sari.paaso-rantala@karpat.fi. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiön johto ja hallitus ovat paikalla varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, jolloin osakkeenomistajilla on mahdollisuus keskustella ja kysellä muista mielenkiintoa herättävistä yhtiötä ja toimialaa koskevista asioista.

Oulussa, 1. elokuuta 2023
Oulun Kärpät Oy, Hallitus