26.08.2020

Oulun Kärpät -konsernin muodostavat urheiluliiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Oulun Kärpät Oy sekä tytäryhtiöt; tapahtumaliiketoimintaa harjoittava Qstock Oy ja työvoimavuokrausta harjoittava Työtahti Oy.

Konsernin liikevaihdon supistuminen 18,6 miljoonasta eurosta 16,4 miljoonaan euroon ja liiketuloksen tipahtaminen 1,7 miljoonasta eurosta 0,0 miljoonaan euroon johtuvat lähes yksinomaan emoyhtiön eli urheiluliiketoiminnan laskeneesta osuudesta. Syynä tähän olivat keväällä 2020 puhjenneen COVID-19 koronaviruspandemian seurauksena voimaan tulleet viranomaisten määräämät kokoontumisrajoitukset, jotka estivät taloudellisen tuloksen kannalta merkittävimmän jakson eli pudotuspelivaiheen pelaamisen kokonaisuudessaan. Tämän seurauksena emoyhtiön liikevaihto laski edellisvuoden 12,0 miljoonasta eurosta 9,9 miljoonaan euroon ja liiketulos jäi 0,6 miljoonaa euroa tappiolle.

Emoyhtiön urheilullinen suoritus oli jälleen kerran erinomainen. Kokoontumisrajoitusten astuessa voimaan Liigan runkosarjaa ylivoimaisesti johtanut Oulun Kärpät julistettiin runkosarjan voittajaksi, mutta Suomen mestaruutta ei jaettu. Myöskään Suomen parhaalle seurayhteisölle myönnettävää Aaro Kivilinnan muistopalkintoa, jonka Oulun Kärpät on vastaanottanut kahdeksan kertaa, ei tänä vuonna jaettu.

Tytäryhtiöiden liiketoimintaan pandemia ei päättyneenä vuonna juurikaan vaikuttanut. Työtahti Oy:n liikevaihto laski muista syistä johtuen lievästi 2,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa. Qstock Oy:n liikevaihto puolestaan päätyi 4,3 miljoonaan euroon ja liikevoitto 0,5 miljoonaan euroon, mitä rasitti keväällä 2020 avatun Tullisalin kertaluonteiset perustamiskulut.

Tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä ei ole edelleenkään täyttä varmuutta siitä, missä laajuudessa konsernin liiketoimintoja voidaan urheilu- ja tapahtumaliiketoimintojen osalta alkaneella tilikaudella harjoittaa, ja on täysin mahdollista, että uusia rajoitteita tullaan vielä näkemään. Oulun Kärpät –konsernin tase ja rahoitusasema ovat kuitenkin edelleen erittäin vahvat. Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 70 % ja emoyhtiön 86 %. Konsernitaseen loppusumma oli 9,6 miljoonaa euroa, josta rahojen ja pankkisaamisten osuus oli 3,9 miljoonaa euroa eli lähes 41 %.

Konsernilla oli tilikauden aikana vakinaisessa työsuhteessa keskimäärin 131 henkilöä, jossa on laskua edelliseen vuoteen 3 henkilöä. Vakituiselle henkilöstölle maksettiin palkkoja yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, minkä lisäksi konserni tarjoaa tilikauden aikaisissa ottelu-, viihde- ja muissa tapahtumissa merkittävän määrän työmahdollisuuksia alueen nuorille.

Emoyhtiö Oulun Kärpät Oy:n yhtiökokous päätti 26.8.2020, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Perustamisestaan eli vuodesta 2001 lähtien Oulun Kärpät Oy on jakanut osinkoja yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, josta lähes 80 % on ohjautunut yhtiön suurimmalle omistajalle eli Kärppä-säätiölle käytettäväksi pohjoissuomalaisen juniorijääkiekkoilun tukemiseen.

Oulun Kärpät Oy:n  toimitusjohtaja Tommi Virkkusen mukaan seuran taloudellisesti suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta auttoi nyt Kärppiä kohtaamaan koronaviruksen aiheuttaman iskun.

Pudotuspeleihin valmistautuminen oli keväällä jo pitkällä, ja kauden päättyminen tuli vastaan äkillisesti. Pudotuspelit määrittävät hyvin pitkälti meidän jääkiekkoliiketoimintamme taloudellista tulosta, joten sillä puolella isku oli kova. Kärpät on kuitenkin jo pitkään tehnyt taloudellisesti erinomaista työtä ja onnistunut rakentamaan vahvat tukitoimet jääkiekon ympärille. Tässä tilanteessa konsernin strategia osoittautui onnistuneeksi.