Oulun Kärpät Oy

Yleiset sopimusehdot

Sovellettavuus

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan yhteistyösopimuksissa Oulun Kärppien ja asiakkaiden välillä. Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä sopimusehtoja.

Laskutus- ja maksuehdot

Oulun Kärpät Oy:n maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä. Eräpäivän jälkeen maksetuista laskuista veloitetaan kulloinkin voimassa oleva viivästyskoron mukainen koron osuus sekä mahdollinen huomautusmaksu. Muut maksuehdot erillisellä sopimuksella.

Laskutuslisä 5-10 € (sis. ALV 24 %) lisätään laskuun loppusummaan sopimuskohtaisesti riippuen myydystä tuotteesta tai palvelusta.

Erälaskutus erillisen sopimuksen mukaan. Käytettäessä erälaskutusta asiakas vastaa muuttuvien tietojen ilmoittamisesta 8 päivää ennen seuraavan erän laskutuspäivämäärää.

Mainoksen valmistus, toimitus ja asennus

Asiakas vastaa mainoksen valmistuskustannuksista Oulun Kärpät Oy:ltä saatujen aineisto-ohjeiden mukaan.

Reklamaatiot

Mikäli tilauksissa on huomautettavaa, tulee asiakkaan reklamoida asiasta viipymättä tai viimeistään, kun tilaus on toimitettu.

Aitioiden ja asiakastilojen varausehdot

Tehdyn aitio/asiakastilan varauksen voi peruuttaa maksutta viimeistään 14 vuorokautta ennen ottelutapahtumaa. Tämän jälkeen perimme 50 %:a peruutetun tilauksen sovitusta loppusummasta.

Vastuunrajoitus

Oulun Kärpät Oy:n vastuu rajoittuu enintään tilaajan Oulun Kärpät Oy:lle maksamaan sopimussummaan. Mikäli sopimus ei toteudu asiakkaasta johtuvista syistä, Oulun Kärpät Oy:llä on oikeus laskuttaa sopimussumma täysimääräisenä.

Sopimuksen sitovuus ja purkaminen

Allekirjoitettuna sopimus sitoo molempia osapuolia sopimuksessa mainitun ajanjakson. Oulun Kärpät Oy:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas ei hoida maksuvelvoitteitaan tai luottotappioriski on ilmeinen. Oulun Kärpät Oy:llä on oikeus purkaa sopimus osin tai kokonaan myös siinä tapauksessa, että sopimuksen kohteena oleva tuote/palvelu poistuu valikoimasta.

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli sovittua tuotetta/palvelua ei ole Oulun Kärpät Oy:stä johtuvasta syystä toimitettu. Sopimus purkautuu automaattisesti jommankumman osapuolen tullessa asetetuksi konkurssiin.

Luottotietojen tarkistaminen

Mikäli tilaajaa on haettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, tilaajan luottotiedoissa on maininta maksuhäiriöstä taikka muusta syystä johtuen luottotappioriski on ilmeinen, Oulun Kärpät Oy:llä on oikeus laskuttaa kauppahinta ennakkona ja pidättäytyä omasta suorituksestaan ilman vahingonkorvausvastuuta tilaajaa kohtaan, kunnes ennakkomaksu ja mahdolliset aikaisemmat muut laskut on suoritettu täysimääräisesti.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riitatapaukset käsitellään Oulun käräjäoikeudessa. Allekirjoituksellaan asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyneensä sopimuksen tilaustiedot ja edellä olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot.

Ylivoimainen este

Oulun Kärpät Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, viranomaisten säädökset tai muu sellainen este, jota Kärpät ei voi voittaa, estää tuotteen/palvelun tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Oulun Kärpät Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Oulun Kärpät Oy ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja Oulun Kärpät Oy:llä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus.